default Red Green

Chi tiết tin

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:09 | 08/10 Lượt xem: 2078

Thực hiện Công văn số 5313/UBND-KTTH ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 theo các nội dung quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời bổ sung:

- Số dự án, số vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh theo ngành, chương trình đầu tư theo mục tiêu.

- Các dự án hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, ngành và địa phương; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư khác.

- Tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh bố trí cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được bố trí vốn hoặc phải bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.

+ Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

+ Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

+ Vốn thực hiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định phê duyệt dự án).

+ Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025: Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo quy định; sau khi bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); đảm bảo bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung báo cáo, đề nghị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/10/2019, đồng thời gửi file mềm theo email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại đây.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập