default Red Green

Chi tiết tin

Về việc góp ý kết quả rà soát, thiết lập các đai rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:16 | 05/11 Lượt xem: 1240

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán công trình Rà soát, thiết thiết lập các đai rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 202/TB-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp về rà soát thiết lập các đai rừng phòng hộ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Theo Công văn số 2246/VPUBND-KTN ngày 02/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 304/TTr-SNN&PTNT ngày 24/9/2019 về đề nghị phê duyệt Báo cáo rà soát, thiết thiết lập các đai rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Báo cáo).

Ngày 14/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với bộ phân chuyên môn của Sở Nông nghiệp & PTNT về các nội dung liên quan của báo cáo. Tuy nhiên, để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan góp ý Báo cáo kết quả Rà soát, thiết thiết lập các đai rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung góp ý gồm: (1) Tổng thể Báo cáo; (2) Các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh. Nội dung file văn bản góp ý được đăng tải tại đây:
- Bản đồ cấp tỉnh;
- Báo cáo rà soát đai rừng phòng hộ ven biển.
Sở Kế hoach và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp góp ý và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 11/11/2019 để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. Sau thời gian trên, nếu không nhận được văn bản góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem như quý cơ quan đã thống nhất với nội dung báo cáo.

Sở Kế hoach và Đầu tư đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa Bình

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập