default Red Green

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2019

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:23 | 06/01 Lượt xem: 1036

1. Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2018 yê cầu: 1) Các chủ đầu tư cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát xác định là nợ đọng xây dựng cơ bản đúng với thực tế phát sinh, đồng thời theo dõi và có kế hoạch bố trí vốn trả nợ dứt điểm. 2) Các chủ đầu tư cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm điểm trách nhiệm tập thẻ và cá nhân có liên quan trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2018. Vì vậy, đề nghị các chủ đầu tư cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tập thể và lập biên bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báp cáo UBND tỉnh, Kiểm toán nhà nước theo quy định.

2. Để đảm bảo số liệu được tổng hợp đầy đủ và chính xác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo “đầy đủ và chính xác” tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến năm 2019 (bao gồm nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án phát sinh trước ngày 31/12/2014).

Nợ đọng xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện đó.

- Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2019, được tính từ thời điểm khởi công đến hết ngày 31/12/2019 (báo cáo theo phụ lục 01 đính kèm).

- Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trong năm 2019, được tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (báo cáo theo phụ lục 02 đính kèm).

Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2020, đồng thời gửi file mềm theo email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau thời gian nêu trên các đơn vị không thực hiện, mọi sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm.

File mềm Công văn và phụ lục báo cáo được đăng tải tại đây.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập