default Red Green

Chi tiết tin

Rà soát, cập nhật kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài sang năm 2020 giải ngân đến hết ngày 31/7/2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 14:08 | 30/07 Lượt xem: 712

Ngày 06/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1004/SKHĐT-QHTH đề nghị các Sở, ban, ngành, Hội - Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến hết ngày 30/6/2020.

Nay, thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 4403/BKHĐT-TH ngày 09/7/2020 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Công văn số 4767/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020 về việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, trong đó yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 để điều chuyển nhằm đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách trung ương; Công văn của UBND tỉnh số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020, Công văn số 3343/UBND-TH ngày 22/6/2020 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Công văn số 4183/UBND-TH ngày 24/7/2020 về thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp các dự án theo phụ lục đính kèm, đề nghị các chủ đầu tư rà soát, cập nhật kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 giải ngân đến hết ngày 31/7/2020.

Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/8/2020, đồng thời thời gửi file mềm theo email qhth.dpiqn@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định. Sau thời gian nêu trên các đơn vị không thực hiện, mọi sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm.

File mềm các biểu mẫu kèm theo Công văn này được đăng tải tại đâyĐề nghị các chủ đầu tư phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thiên

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập