default Red Green

Chi tiết tin

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:53 | 22/12 Lượt xem: 688

Ngày 16/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3692/QĐ-UBND và Quyết định số 2693/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các Quyết định công bố danh mục gồm 261 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện và 114 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối với các lĩnh vực thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư có 21 thủ tục hành chính cấp huyện và 3 thủ tục hành chính cấp xã. Cụ thể:

1. Cấp huyện:

* Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh): 05 thủ tục.

- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

- Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

* Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã): 16 thủ tục.

- Giải thể tự nguyện hợp tác xã.

- Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.

- Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).

- Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập.

- Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất.

- Đăng ký khi hợp tác xã tách.

- Đăng ký khi hợp tác xã chia.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Đăng ký thành lập hợp tác xã.

2. Cấp xã:

* Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác: 03 thủ tục.

- Thông báo thay đổi tổ hợp tác.

- Thông báo thành lập tổ hợp tác.

- Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Thông tin cụ thể tại các file đính kèm:

1. Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (Kèm theo phụ lục).pdf

2. Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (Kèm theo phụ lục).pdf

Tác giả: Nguyễn Trung Tin

Nguồn tin: Văn phòng Sở

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập