default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/8/2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:23 | 01/09 Lượt xem: 65

Tính đến ngày 31/8/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm vốn 2019 kéo dài) toàn tỉnh đạt 40,9%; trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 đạt 37,2%, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài đạt 51,6%. Cụ thể:

 1. Khối các đơn vị thuộc tỉnh:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao

(Triệu đồng)

Số giải ngân từ đầu năm đến 31/8/2020

(Triệu đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 31/8/2020

 

Tổng cộng

3,309,538

1,198,821

36.2%

1

BCH Bộ đội biên phòng

25,759

23,878

92.7%

2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

4,923

4,530

92.0%

3

Sở Giao thông Vận tải

145,593

131,962

90.6%

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

9,436

7,111

75.4%

5

BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh

596,418

303,664

50.9%

6

BCH Quân sự tỉnh

42,807

21,619

50.5%

7

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

10,267

4,433

43.2%

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46,483

17,801

38.3%

9

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

1,515,197

528,476

34.9%

10

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

22,839

7,705

33.7%

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

33,278

10,294

30.9%

12

Sở Y tế

56,445

15,410

27.3%

13

Sở Công thương

163,810

44,873

27.4%

14

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

2,000

514

25.7%

15

BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên Quảng Nam

3,506

718

20.5%

16

Sở Thông tin và Truyền thông

36,037

7,098

19.7%

17

BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

350,759

59,210

16.9%

18

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

29,300

3,783

12.9%

19

Đài Phát thanh Truyền hình

20,231

1,000

4.9%

20

Sở Giảo dục và Đào tạo

5,270

246

4.7%

21

BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai

161,631

4,496

2.8%

22

Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh

8,000

0

0.0%

23

Lữ đoàn Công binh 270

4,549

0

0.0%

24

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh

15,000

0

0.0% 

2. Khối các huyện, thị xã, thành phố:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao

(Triệu đồng)

Số giải ngân từ đầu đến 31/8/2020

(Triệu đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 31/8/2020

 

Tổng cộng

4,621,178

2,230,529

48.3%

1

Duy Xuyên

292,318

202,715

69.3%

2

Thăng Bình

307,165

206,044

67.1%

3

Hiệp Đức

138,306

91,666

66.3%

4

Tiên Phước

264,258

163,002

61.7%

5

Đại Lộc

214,833

119,098

55.4%

6

Nam Trà My

263,725

142,637

54.1%

7

Hội An

382,534

205,965

53.8%

8

Điện Bàn

415,581

217,189

52.3%

9

Nông Sơn

96,340

46,789

48.6%

10

Quế Sơn

121,946

58,278

47.8%

11

Đông Giang

199,732

91,227

45.7%

12

Tam Kỳ

499,783

222,326

44.5%

13

Bắc Trà My

261,597

103,711

39.6%

14

Tây Giang

173,233

64,784

37.4%

15

Nam Giang

236,129

82,194

34.8%

16

Phước Sơn

268,916

87,175

32.4%

17

Núi Thành

333,873

88,660

26.6%

18

Phú Ninh

150,907

37,067

24.6%Một số Sở, ban ngành có tỷ giải ngân trên 50% và dưới 20%, gồm:

+ 05 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 50%: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (92,7%), Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (92,0%), Sở Giao thông Vận tải (90,6%), Sở Tài nguyên và Môi trường (74,5%), BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh (50%)

+ 07 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%: Sở Thông tin và Truyền thông (19,7%), BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (16,9%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (12,9%), BCH Quân sự tỉnh (11,4%), Đài Phát thanh Truyền hình (4,9%), Sở Giảo dục và Đào tạo (4,7%), BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai (2,8%)

+ 03 ngành có tỷ lệ giải ngân 0% (Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh, Lữ đoàn Công binh 270, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh)

Một số địa phương có tỷ giải ngân trên 60% và dưới 30%, gồm:

+ 06 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân trên 60%: Duy Xuyên (69,3%), Thăng Bình (67,1%), Hiệp Đức (66,3%), Tiên Phước 61,7%)

+ 02 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 30%: Núi Thành (26,6%) , Phú Ninh (24,6%)

  Một số dự án đến hết ngày 31/8/2020 có tỷ lệ giải ngân 0%, gồm:


TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)

BQL DA ĐTXD các CT giao thông

2

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, khu kinh tế mở Chu Lai

BQL Khu KTM Chu Lai

3

Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào khu di tích Hòn Tàu

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

4

Phim trường sản xuất chương trình truyền hình

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

5

Sữa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố công trình hồ chứa Nước Rôn, Trà Dương, huyện Bắc Trà My

BQL DA ĐTXD các CT Nông nghiệp&PTNTTác giả: Lê Trần Anh Vân

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập