default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/9/2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:42 | 17/09 Lượt xem: 50

Tính đến ngày 15/9/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm vốn 2019 kéo dài) toàn tỉnh đạt 44,7%; trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 đạt 46,8%, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài đạt 55,7%.

1. Khối các đơn vị thuộc tỉnh:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao

(triệu đồng)

Số giải ngân từ đầu năm đến 15/9/2020

(triệu đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2020

 

Tổng cộng

3,261,019

1,228,275

37.7%

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

9,436

9,092

96.4%

2

BCH Bộ đội biên phòng

25,759

24,148

93.7%

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

4,923

4,530

92.0%

4

Sở Giao thông Vận tải

145,593

131,962

90.6%

5

Sở Y tế

28,691

15,410

53.7%

6

BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh

625,408

320,160

51.2%

7

BCH Quân sự tỉnh

43,720

21,619

49.4%

8

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

17,820

8,724

49.0%

9

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

10,267

4,433

43.2%

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42,573

17,830

41.9%

11

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

1,558,877

538,530

34.5%

12

Sở Thông tin và Truyền thông

22,096

7,098

32.1%

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34,178

10,294

30.1%

14

Sở Công thương

163,810

51,409

31.4%

15

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

2,000

514

25.7%

16

BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên Quảng Nam

3,506

776

22.1%

17

BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

353,494

61,214

17.3%

18

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

29,300

3,783

12.9%

19

Đài Phát thanh Truyền hình

22,486

1,000

4.4%

20

Sở Giảo dục và Đào tạo

5,385

246

4.6%

21

BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai

93,584

4,595

4.9%

22

Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh

8,000

0

0.0%

23

Lữ đoàn Công binh 270

4,549

0

0.0%

24

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh

15,000

0

0.0%

25

Sở Ngoại vụ

330

0

0.0%

26

Sở Khoa học và Công nghệ

365

0

0.0%

27

Văn phòng Tỉnh ủy

2,122

0

0.0%
2. Khối các huyện, thị xã, thành phố:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao

(triệu đồng)

Số giải ngân từ đầu đến 15/9/2020

(triệu đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2020

 

Tổng cộng

4,853,246

2,448,258

50.4%

1

Hiệp Đức

139,978

104,218

74.5%

2

Thăng Bình

317,079

230,431

72.7%

3

Duy Xuyên

292,568

207,523

70.9%

4

Tiên Phước

265,573

168,894

63.6%

5

Đại Lộc

214,833

132,259

61.6%

6

Nam Trà My

264,725

162,893

61.5%

7

Hội An

390,645

233,447

59.8%

8

Quế Sơn

121,946

58,278

47.8%

9

Tam Kỳ

505,533

233,976

46.3%

10

Nông Sơn

109,704

49,426

45.1%

11

Đông Giang

184,932

82,189

44.4%

12

Bắc Trà My

304,478

133,836

44.0%

13

Điện Bàn

544,524

230,246

42.3%

14

Tây Giang

191,241

76,798

40.2%

15

Nam Giang

238,929

94,073

39.4%

16

Phước Sơn

269,164

102,822

38.2%

17

Phú Ninh

150,907

46,159

30.6%

18

Núi Thành

346,486

100,791

29.1%


Một số Sở, ban ngành có tỷ giải ngân trên 50% và dưới 20%, gồm:

- 06 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 50%: Sở Tài nguyên và Môi trường (96,4%), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (93,7%), Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (92,0%), Sở Giao thông Vận tải (90,6%), Sở Y tế (53,7%), BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh (51,2%)

- 05 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%: BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (17,3%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (12,9%), BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai (4,9%), Đài Phát thanh Truyền hình (4,4%), Sở Giảo dục và Đào tạo (4,6%).

- 03 ngành có tỷ lệ giải ngân 0% kế hoạch vốn giao từ đầu năm (Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh, Lữ đoàn Công binh 270, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh)

Một số địa phương có tỷ giải ngân trên 60% và dưới 30%, gồm:

- 06 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân trên 60%: Hiệp Đức (74,5%), Thăng Bình (72,7%), Duy Xuyên (70,9%), Thăng Bình (67,1%), Tiên Phước 63,6%), Đại Lộc (61,6%), Nam Trà My (61,5%)

- 01 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 30%: Núi Thành (29,1%)

Một số dự án đến hết ngày 15/9/2020 có tỷ lệ giải ngân 0%, gồm:

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

1

Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào khu di tích Hòn Tàu

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

2

Phim trường sản xuất chương trình truyền hình

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

3

Sữa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố công trình hồ chứa Nước Rôn, Trà Dương, huyện Bắc Trà My

BQL DA ĐTXD các CT Nông nghiệp&PTNT

Tác giả: Lê Trần Anh Vân

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập