default Red Green

Chi tiết tin

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/10/2020

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 15:14 | 23/10 Lượt xem: 16

Tính đến ngày 15/10/2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm vốn 2019 kéo dài) toàn tỉnh gần 4.860,3 tỷ đồng, đạt 58,1% so với tổng vốn đã cắt giảm tại Quyết định 1806/QĐ-UBND, đạt 64,1% so với tổng vốn cắt giảm kể cả vốn nước ngoài.

1. Khối các đơn vị thuộc tỉnh:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao

(tỷ đồng)

Số giải ngân từ đầu năm đến 15/10/2020

(tỷ đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 15/10/2020

 

Tổng cộng

3,397,051

1,362,028

40.1%

1

BCH Bộ đội biên phòng

25,759

24,907

96.7%

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

9,436

9,092

96.4%

3

Sở Giao thông Vận tải

150,593

141,128

93.7%

4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

4,923

4,530

92.0%

5

Sở Khoa học và Công nghệ

365

297

81.4%

6

BCH Quân sự tỉnh

43,720

28,689

65.6%

7

BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh

627,603

398,937

63.6%

8

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

18,894

11,968

63.3%

9

Sở Y tế

28,691

15,950

55.6%

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42,573

21,704

51.0%

11

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

10,267

4,532

44.1%

12

BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

1,601,290

688,863

43.0%

13

Sở Thông tin và Truyền thông

22,096

7,098

32.1%

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34,178

10,294

30.1%

15

Sở Công thương

163,810

53,609

32.7%

16

Sở Giảo dục và Đào tạo

3,869

1,038

26.8%

17

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

2,000

514

25.7%

18

BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên Quảng Nam

3,506

844

24.1%

19

BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai

93,584

17,225

18.4%

20

BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

607,473

90,363

14.9%

21

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

29,300

3,783

12.9%

22

Đài Phát thanh Truyền hình

22,486

1,533

6.8%

23

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam

16,874

247

1.5%

24

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh

15,000

10

0.1%

25

Lữ đoàn Công binh 270

4,549

0

0.0%

26

Sở Ngoại vụ

330

0

0.0%

27

Văn phòng Tỉnh ủy

2,122

0

0.0%

28

Tỉnh Đoàn

65

0

0.0%

29

Ban Tôn giáo

120

0

0.0%

30

Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh

8,000

0

0.0% 

2. Khối các huyện, thị xã, thành phố:

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn được giao
(tỷ đồng)

Số giải ngân từ đầu đến 15/10/2020
(tỷ đồng)

Tỷ lệ giải ngân đến 15/10/2020

 

Tổng cộng

5,240,650

3,159,408

60.3%

1

Hiệp Đức

140,284

120,793

86.1%

2

Thăng Bình

336,773

263,209

78.2%

3

Duy Xuyên

326,748

233,841

71.6%

4

Quế Sơn

212,351

148,975

70.2%

5

Đại Lộc

242,959

168,439

69.3%

6

Tiên Phước

302,104

216,772

71.8%

7

Nam Trà My

277,953

191,208

68.8%

8

Hội An

400,163

241,233

60.3%

9

Nông Sơn

114,529

73,287

64.0%

10

Tây Giang

173,562

106,597

61.4%

11

Bắc Trà My

316,435

202,009

63.8%

12

Nam Giang

252,054

134,483

53.4%

13

Đông Giang

206,397

138,600

67.2%

14

Tam Kỳ

548,360

271,700

49.5%

15

Phước Sơn

269,821

146,344

54.2%

16

Điện Bàn

577,926

281,282

48.7%

17

Núi Thành

387,007

162,218

41.9%

18

Phú Ninh

155,224

58,420

37.6%Một số Sở, ban ngành có tỷ giải ngân trên 50% và dưới 20% kế hoạch vốn giao từ đầu năm, gồm:

- 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60%: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (96,7%), Sở Tài nguyên và Môi trường (96,4%), Sở Giao thông Vận tải (93,7%), Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (92,0%), Sở Khoa học và Công nghệ (81,4%), BCH Quân sự tỉnh (65,6%), BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh (63.6), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (63,3%)

- 05 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%: BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai (18,4%), BQL dự an ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (14,9%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (12,9%), Đài Phát thanh Truyền hình (6,8%),

- 01 đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0%: Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh.

Một số địa phương có tỷ giải ngân trên 60% và dưới 30%, gồm:

- 04 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân trên 70%: Hiệp Đức (86,1%), Thăng Bình (78,2%), Duy Xuyên (71,6%), Quế Sơn (70,2%).

- 03 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 50%: Điện Bàn (48,7%), Núi Thành (41,9%), Phú Ninh (37,6%).

Tác giả: Lê Trần Anh Vân

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập