default Red Green

Chi tiết tin

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 14:18 | 26/10 Lượt xem: 790Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt bảo vệ môi trường đối với các dự án đầi tư trên địa bàn tỉnh, ngày 23/10/2017, UBND tỉnh có văn bản số 5727/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nội dung sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Rà soát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định về đánh giá tác động môi trường;
- Tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về những dự án đầu tư đã triển khai trên địa bàn nhưng chưa có hồ sơ về môi trường được phê duyệt, kèm theo đề xuất phương án xử lý, khắc phục tồn tại. Kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.    
Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc ngành và địa phương quản lý; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường./. 

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập