default Red Green

Chi tiết tin

Hoàn thiện Quy trình đầu tư tại tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 17:19 | 10/11 Lượt xem: 1754

Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định đến sự phát triển và khả năng tăng trưởng của mỗi chủ đầu tư, doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư có hiệu quả sẽ xây dựng được một nền kinh tế ổn định có tốc độ tăng trưởng nhanh, có cơ sở hạ tầng hiện đại và cơ sở pháp lý lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao đời sống dân sinh.


Hình ảnh minh họa
Xác định tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đối với nền kinh tế chung của một tỉnh cũng như muốn đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực Cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Trung tâm HCC&XTĐT, phối hợp cùng với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khi Quyết định này được thông qua và ban hành sẽ thay thế các Quyết định: Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Sau khi hoàn thành dự thảo Quyết định và tiến hành lấy ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan (2 lần), Trung tâm HCC&XTĐT đã soạn thảo Dự thảo Quyết định về Ban hành Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quy định gồm 06 chương, 31 điều và 03 phụ lục. Trong đó có một số thay đổi chính cụ thể như sau:

Theo đó quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Dự thảo đề xuất áp dụng đối với dự án khai thác khoáng sản (mà trước đây theo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND không thuộc đối tượng áp dụng).

Đồng thời về Cơ quan đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ đầu tư được Dự thảo quy định:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn các cụm công nghiệp.

4. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trừ những dự án quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Cũng theo Dự thảo này Trình tự thực hiện dự án đầu tư: gồm 9 bước, cơ bản theo Quyết định số 37/QĐ-UBND nhưng có điều chỉnh về trình tự thực hiện bước Cam kết thực hiện dự án và bước Xác định giá đất; đồng thời quy định rõ về trách nhiệm giải quyết bước Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư.

Tiếp theo quy định về Cam kết thực hiện dự án đầu tư: Dự thảo cơ bản theo quy định ban hành kèm Quyết định số 1452/QĐ-UBND. Tuy nhiên dự thảo có điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.

Ngoài ra, việc Xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Dự thảo cơ bản theo quy định ban hành kèm Quyết định số 2365/QĐ-UBND với các nội dung chính về: Nội dung và hình thức phản ánh kiến nghị; Quy trình, hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan nhà nước...

Cuối cùng nội dung Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Dự thảo đã chuyển tải nội dung của Quyết định 2365/QĐ-UBND thành 1 chương.

Bên cạnh đó Dự thảo còn ban hành  kèm theo các Phụ lục về Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có tiềm ẩn tác động lớn về môi trường; mẫu trang bìa và phương án đánh giá sơ bộ tác động môi trường; mẫu bản cảm kết thực hiện dự án đầu tư.

Sau cuộc họp lấy ý kiến ngày 30/10/2017,  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định này đang được Trung tâm HCC&XTĐT hoàn thiện để trình UBND tỉnh ký ban hành./. 

Tác giả: Đinh Châu Hiếu Toàn Chánh thanh tra Sở

Nguồn tin: Đinh Châu Hiếu Toàn Chánh thanh tra Sở

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập