default Red Green

Chi tiết tin

Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Người đăng: Phòng Lao Động - Văn Xã Ngày đăng: 17:26 | 26/04 Lượt xem: 1118


Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Tổ công tác gồm 13 thành viên do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng. Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
Cụ thể, đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan. Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp làm việc. Báo cáo tình hình thi hành Luật Quy hoạch và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch và báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ.
Tổ công tác và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ theo quy chế do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. Tổ trưởng Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều hành các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc thành lập Nhóm thư ký để giúp việc cho Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quyết định này./.

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Phan Vĩnh Dần Dẫn nguồn: Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập