Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 49 items in 3 pages
1 Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân (Mẫu tham khảo)
Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân
2 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
4 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
5 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
6 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
7 Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
8 Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
- Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư; - Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư.
9 Lựa chọn nhà đầu tư
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
10 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
11 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
12 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
13 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
14 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
15 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
16 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
17 Giãn tiến độ đầu tư
Giãn tiến độ đầu tư
18 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
19 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
20 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập