Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (THAM KHẢO)
2 MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (THAM KHẢO)
3 MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (THAM KHẢO)
4 MẪU THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
MẪU THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
5 MẪU THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MẪU THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
7 THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
8 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2TV
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2TV
9 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1TV
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1TV
10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 337/QĐ-BKH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH SỐ 337/QĐ-BKH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
11 QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-TTG BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-TTG BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
12 THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
13 NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
14 LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
15 BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày