default Red Green

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
2 Hướng dẫn thực hiện sử dụng phần mềm và chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã
- Tài liệu hướng dẫn; - Danh sách HTX tỉnh Quảng Nam
3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đă
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
4 Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân (Mẫu tham khảo)
Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân
5 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
6 MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (THAM KHẢO)
7 MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ BIÊN BẢN HỌP CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (THAM KHẢO)
8 MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (THAM KHẢO)
MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (THAM KHẢO)
9 MẪU THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
MẪU THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
10 MẪU THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MẪU THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
11 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
12 THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
13 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2TV
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2TV
14 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1TV
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1TV
15 QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2018/QĐ-TTG BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2018/QĐ-TTG BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
16 NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
17 LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
18 BIỂU MẪU THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
BIỂU MẪU THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập