Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Thông tin điện thoại, địa chỉ email CBCCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

TT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Lãnh đạo

1

Đặng Phong

Giám đốc 

0985.404.440

dangphongtm@gmail.com

2

Nguyễn Hoàng Thanh

Phó Giám đốc 

3502234

0905.107977

hoangthanhdpi@gmail.com

3

Phạm Tấn Minh

Phó Giám đốc

 

0903.581247

tanminhkhdtqn@gmail.com

4

Trần Văn Ẩn

Phó Giám đốc

 

0913.480618

antvqn@gmail.com

Văn phòng

1

Phan Trọng Quang

Chánh Văn phòng

2210394

0903.594977

quangdpiqn@gmail.com

2

Trần Thị Cúc

Phó CVP

2210394

0904.626645

cuckhdtqnam@gmail.com

3

Lê Thị Trúc

Kế toán trưởng

2210394

0905.231216

trucdpiqnam@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hạ My

Chuyên viên

 

01687.035621

mydpiqnam@gmail.com

 5

Nguyễn Thế Phi

Chuyên viên

 

 0989.159055

 nguyenphidpi@gmail.com

 6

Nguyễn Văn Đàn

Chuyên viên

 

 0961.007.324

 dannguyentkqn@gmail.com

7

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Lưu trữ

 

0905.244892

anhnguyetkhdt@gmail.com

8

Trần Thị Thu Dung

Văn thư

 

0906.470027

thudungdpiqnam@gmail.com

9

Bùi Đức Cường

Lái xe

 

01222.551415

 

10

Lê Đức Thu

Lái xe

 

0913.499737

 

11

 Võ Thị Chung

Tạp vụ

 

 0935.475477

 

12

Trần Hồng

Bảo vệ

3810399 

01694.545470

 

13

Huỳnh Văn Giao

Bảo vệ

 

0905.126321

 

Thanh tra Sở

1

Đinh Châu Hiếu Toàn

Chánh thanh tra

3811625

0905.910077

hieutoanqn@gmail.com

2

Mai Phương Toàn

Chuyên viên

3811625

0986.717356

maitoantk@gmail.com

3

Võ Mậu Em

Chuyên viên

 3811625

    0986.005.777

 mauemkcn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Cẩm Nhan

Chuyên viên

 3811625

    0989.887.533

 camnhandl@gmail.com

Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

1

Nguyễn Hưng

Trưởng phòng

3810430

0979.715567

nguyenhungqnam@gmail.com

2

Huỳnh Văn Mười

Phó phòng

3810430

0905.475777

muoihvqn@gmail.com

3

 Lê Phước Hoài Bảo

Chuyên viên

 3810430

0906.461.100 

lephuochoaibao@gmail.com 

4

Nguyễn Thanh Thiên

Chuyên viên

3810430

0989.160677

thienntqn@gmail.com

5

Trần Văn Cường

Chuyên viên

3810430

0914.191889

trancuong.qnam@gmail.com

6

Huỳnh Thị Yến Phi

Chuyên viên

3810430

0974.197882

yenphi1902@gmail.com

7

Nguyễn Phát

Chuyên viên

3810430

0905.555276

ngphat.vn@gmail.com

8

Hoàng Quang Trung

Chuyên viên

  3810430

    0919.791.150

quangtrung.hng@gmail.com

Phòng Thẩm định dự án

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3810398

0914.000272

thanhhaiktn@yahoo.com.vn

2

Trần Ngọc Hoàng

Phó phòng

3810398

0979.825797

hoangdpiqnam@gmail.com

3

Phan Hoài Nam

Chuyên viên

3810398

0913.402611

hoainamdpi@gmail.com

4

Nguyễn Huy Bình

Chuyên viên

 3810398

0941.741777

 hbnguyen.kts@gmail.com

5

Nguyễn Anh Toàn

Chuyên viên

3810398

0905.212021

anhtoandpi@gmail.com

6

Nguyễn Văn Hòa

Chuyên viên

  3810398

    0964.242.277

 hoax3c@gmail.com

Phòng Kinh tế ngành

1

Lâm Quang Thành

Trưởng phòng

3810407

0914.136945

thanhdpiqn@gmail.com

2

Võ Thị Trâm Anh

Phó phòng

 3810407

0905251818

 votramanhkcn@gmail.com

3

Lê Trần Anh Vân

Chuyên viên

3810407

0905.828616

anhvanletran@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hòa Bình

Chuyên viên

3810407

0914.303232

hoabinhdpiqn@gmail.com

5

Diệp Đình Long

Chuyên viên

 3810407

 0934.840951

longqn05@gmail.com

6

   Phan Quốc Tuấn  

 Chuyên Viên

 3810407

0905.140.666 

 phanquoctuan109@gmail.com

Phòng Hợp tác đầu tư

1

Nguyễn Oanh Thi

Trưởng phòng

3810866

0905.446699

thinamtin@gmail.com

2

Võ Thị Thư Lâm

Phó phòng

 3810866

 0905.468568

vothulam@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Thuyên

Chuyên viên

3810866

01239.901279

thuyenqnif@gmail.com

4

Nguyễn Trà My

Chuyên viên

3810866

0988.793123

tramy122@gmail.com

5

Lê Thị Ly Na

Chuyên viên

 3810866

    0905.315397

lyna1707@gmail.com

6

Phạm Thị Kim Minh 

Chuyên viên

 3810866

 0979699777

 kimminhkcn@gmail.com

Phòng Đăng ký kinh doanh

1

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Trưởng phòng

3815808

0913.482318

mynhandpiqnam@yahoo.com

2

Phan Xuân Thảo Nguyên

Phó phòng

3815808

02353.659599

nguyendpiqn@gmail.com

3

Thái Ngọc Huỳnh Liên

Chuyên viên

3815808

0985.007595

tnhlien71@gmail.com

4

Bùi Minh Kha

Chuyên viên

3815807

0936.797098

buiminhkhaqn@gmail.com

5

Nguyễn Thị Diệu Nhân

Chuyên viên

3815807

0905.711259

dieunhandpi@gmail.com

Phòng Lao động - Văn xã

1

Phạm Văn Trung

Trưởng phòng

3810301

0905.119529

trungdkkd@yahoo.com.vn

2

 Đặng Công Chiến

Phó phòng

 3810301

 0945.929997

 dangcongchien@gmail.com

3

Ngô Thị Hiếu

Chuyên viên

3810301

0935.111304

ngohieu.bkdn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thu Dung

Chuyên viên

3810301

0974.706456

nttd.ntt@gmail.com

5

Phan Vĩnh Dần

Chuyên viên

3810301

0906.566674

phandan2611@gmail.com

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNNVV

1

Trần Văn Ẩn

Giám đốc

 

0913.480618

antvqn@gmail.com

2

Lê Văn Điện

Phó Giám đốc

3555117

0913.148844

lvdien.htdn@gmail.com

3

Phan Thị Bích Phương

Kế toán

3822884

0935.976885

phuongyuki90@yahoo.com

4

Bùi Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

3822884

0982.281486

melu0209@gmail.com

5

Lê Tấn Đạt

Chuyên viên

 3555117

0974.201298

tandathbl@gmail.com

6

Đặng Thị Ngọc Thương

Chuyên viên

3822889

0766.713504

ngocthuong200690@gmail.com

7

Lê Thị Tố Uyên

Chuyên viên

3822889

0905.592934

letouyen1601@gmail.com

8

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chuyên viên

3822889

0971.999005

htcamnhungz@gmail.com

9

Võ Quỳnh Na

Chuyên viên

3822889

0938.945779

quynhnavo@gmail.com

10

Vũ Quang Tấn

Lái xe

3822889

0905.603103

 BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập