default Red Green

Thông tin điện thoại, địa chỉ email CBCCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

TT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Quang Thử

Giám đốc

3.504567

0913.424027

thunq@quangnam.gov.vn

quangthuct@gmail.com

2

Nguyễn Hoàng Thanh

Phó Giám đốc

3.605345

0905.107977

hoangthanhdpi@gmail.com

3

Trần Văn Ẩn

Phó Giám đốc

0913.480618

antvqn@gmail.com

4

Nguyễn Tấn Văn

Phó Giám đốc

0914.023191

nguyentanvan1974@gmail.com

Văn phòng Sở

1

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Chánh Văn phòng

3810395

0913.482318

mynhandpiqnam@yahoo.com

2

Phan Quốc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0905.140.666

phanquoctuan109@gmail.com

3810393

3

Lê Thị Trúc

Kế toán trưởng

3810393

0905.231216

trucdpiqnam@gmail.com

4

Nguyễn Văn Đàn

Chuyên viên

0961.007.324

dannguyentkqn@gmail.com

5

Nguyễn Trung Tin

Chuyên viên

3810393

0989.272489

nguyentrungtin94qn@gmail.com

6

Trần Thị Thu Dung

Văn thư

0906.470027

thudungdpiqnam@gmail.com

7

Nguyễn Thị Hạ My

Chuyên viên

3810301

0912.227638

mydpiqnam@gmail.com

8

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

0905.244892

anhnguyetkhdt@gmail.com

9

Bùi Đức Cường

Nhân viên

0772.551415

10

Lê Đức Thu

Nhân viên

0913.499737

11

Nguyễn Quang Thi

Nhân viên

0976.424234

12

Võ Thị Chung

Nhân viên

0935.475477

13

Trần Hồng

Bảo vệ

3810399

0394.545470

Thanh tra Sở

1

Đinh Châu Hiếu Toàn

Chánh Thanh tra

3811625

0905.910077

hieutoanqn@gmail.com

2

Võ Mậu Em

Phó Chánh Thanh tra

3811625

0986.005.777

mauemkcn@gmail.com

3

Nguyễn Thị Cẩm Nhan

Chuyên viên

3811625

0989.887.533

camnhandl@gmail.com

Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

1

Nguyễn Hưng

Trưởng phòng

3810430

0979.715567

nguyenhungqnam@gmail.com

2

Đặng Công Chiến

Phó phòng

3810430

0945.929997

dangcongchien@gmail.com

3

Trần Văn Cường

Chuyên viên

3810430

0914.191889

trancuong.qnam@gmail.com

4

Hoàng Quang Trung

Chuyên viên

3810430

0919.791.150

quangtrung.hng@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Thiên

Chuyên viên

3810430

0989.160677

thienntqn@gmail.com

6

Lê Trần Anh Vân

Chuyên viên

3810430

0905.828616

anhvanletran@gmail.com

7

Huỳnh Thị Yến Phi

Chuyên viên

3810430

0974.197882

yenphi1902@gmail.com

8

Lê Ngọc Trường

Chuyên viên

3810430

0985.231233

truongqnam1991@gmail.com

Phòng Thẩm định dự án

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3810398

0914.000272

thanhhaiktn@yahoo.com.vn

2

Trần Ngọc Hoàng

Phó phòng

3810398

0979.825797

hoangdpiqnam@gmail.com

3

Phan Hoài Nam

Chuyên viên

3810398

0913.402611

hoainamdpi@gmail.com

4

Nguyễn Anh Toàn

Chuyên viên

3810398

0905.212021

anhtoandpi@gmail.com

5

Nguyễn Văn Hòa

Chuyên viên

3810398

0964.242.277

hoax3c@gmail.com

6

Nguyễn Thị Như Ngọc

Chuyên viên

3810398

0932.001252

nguyennhungoc2808@gmail.com

7

Nguyễn Huy Bình

Chuyên viên

3810398

0941.741777

hbnguyen.kts@gmail.com

Phòng Kinh tế ngành

1

Phan Trọng Quang

Trưởng phòng

3810407

0903.594977

quangdpiqn@gmail.com

2

Võ Thị Trâm Anh

Phó phòng

3810407

0905.251818

votramanhkcn@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hòa Bình

Chuyên viên

3810407

0914.303232

hoabinhdpiqn@gmail.com

4

Bùi Trịnh Minh Đức

Chuyên viên

3810407

0905.679987

minhducipa@gmail.com

5

Hoàng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

3810407

0935.281110

thuthuyhoang263@gmail.com

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

1

Phạm Văn Trung

Trưởng phòng

3810866

0905.119529

trungdkkd@yahoo.com.vn

2

Võ Thị Thư Lâm

Phó phòng

3810866

0905.468568

vothulam@gmail.com

3

Nguyễn Trà My

Chuyên viên

3810866

0988.793123

tramy122@gmail.com

4

Lê Thị Ly Na

Chuyên viên

3810866

0905.315397

lyna1707@gmail.com

5

Phạm Thị Kim Minh 

Chuyên viên

3810866

0979.699777

kimminhkcn@gmail.com

6

Đặng Thị Nhi

Chuyên viên

3810866

0905.799585

nhidpi2020@gmail.com

7

Mai Chí Tâm

Chuyên viên

3810866

0905.288017

mctamkt@gmail.com

Phòng Đăng ký kinh doanh

 1

Huỳnh Văn Mười

Trưởng phòng

 3810759

 0905.475777

 muoihvqn@gmail.com

2

Phan Xuân Thảo Nguyên

Phó phòng

3810759

02353.659599

nguyendpiqn@gmail.com

3

Thái Ngọc Huỳnh Liên

Chuyên viên

3810759

0985.007595

tnhlien71@gmail.com

4

Bùi Minh Kha

Chuyên viên

3810759

0936.797098

buiminhkhaqn@gmail.com

5

Nguyễn Thị Diệu Nhân

Chuyên viên

3810759

0905.711259

dieunhandpi@gmail.com

Phòng Lao động - Văn xã

1

Nguyễn Oanh Thi

Trưởng phòng

3810301

0905.446699

thinamtin@gmail.com

2

Nguyễn Phát

Phó phòng

3810301

0905.555276

ngphat.vn@gmail.com

3

Ngô Thị Hiếu

Chuyên viên

3810301

0935.111304

ngohieu.bkdn@gmail.com

4

Phan Vĩnh Dần

Chuyên viên

3810301

0906.566674

phandan2611@gmail.com

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

1

Trương Thị Yến Ngọc

Giám đốc

2474567

0983.039929

yenngocqn@gmail.com

2

Lê Văn Điện

Phó Giám đốc

355117

0913.148844

lvdien.htdn@gmail.com

3

Phan Thị Bích Phương

Kế toán

3822884

0935.976885

phuongyuki90@yahoo.com

4

Bùi Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

3822884

0982.281486

melu0209@gmail.com

5

Đặng Thị Ngọc Thương

Chuyên viên

3822889

0766.713504

ngocthuong200690@gmail.com

6

Lê Thị Tố Uyên

Chuyên viên

3822889

0973.272452

letouyen1601@gmail.com

7

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chuyên viên

3822889

0971.999005

htcamnhungz@gmail.com

8

Phạm Thái Hùng

Chuyên viên

3822887

0913.809192

phamhungqnam@gmail.com

9

Trần Thị Phương Thảo

Chuyên viên

3822887

0905.053903

phuongthao07kx2@gmail.com

10

Đỗ Hoàng Tuấn

Chuyên viên

3822886

0903.598778

dhtuan86@gmail.com

11

Trần Thị Xuân Hiền

Chuyên viên

3822886

0376.780169

xuanhientk@gmail.com

12

Lê Tấn Đạt

Chuyên viên

3815808

0974.201298

tandathbl@gmail.com

13

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

3822886

 0386.097.102

 diemthuy26892@gmail.com

14

Vũ Quang Tấn

Nhân viên

3822889

0905.603103Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập