default Red Green

Thông tin điện thoại, địa chỉ email CBCCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

TT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Lãnh đạo

1

Đặng Phong

Giám đốc 

0985.404.440

dangphongtm@gmail.com

2

Nguyễn Hoàng Thanh

Phó Giám đốc 

3502234

0905.107977

hoangthanhdpi@gmail.com

3

Phạm Tấn Minh

Phó Giám đốc

 

0903.581247

tanminhkhdtqn@gmail.com

4

Trần Văn Ẩn

Phó Giám đốc

 

0913.480618

antvqn@gmail.com

Văn phòng

1

Phan Trọng Quang

Chánh Văn phòng

3810395

0903.594977

quangdpiqn@gmail.com

2

Trần Thị Cúc

Phó CVP

2210394

0904.626645

cuckhdtqnam@gmail.com

3

Lê Thị Trúc

Kế toán trưởng

2210394

0905.231216

trucdpiqnam@gmail.com

4

Nguyễn Thế Phi

Chuyên viên

 

 0989.159055

 nguyenphidpi@gmail.com

 5

Nguyễn Văn Đàn

Chuyên viên

 

 0961.007.324

 dannguyentkqn@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Lưu trữ

 

0905.244892

anhnguyetkhdt@gmail.com

7

Trần Thị Thu Dung

Văn thư

 

0906.470027

thudungdpiqnam@gmail.com

8

Bùi Đức Cường

Lái xe

 

0772.551415

 

9

Lê Đức Thu

Lái xe

 

0913.499737

 

10

 Võ Thị Chung

Tạp vụ

 

 0935.475477

 

11

Trần Hồng

Bảo vệ

3810399 

0394.545470

 

12

Huỳnh Văn Giao

Bảo vệ

 

0905.126321

 

Thanh tra Sở

1

Đinh Châu Hiếu Toàn

Chánh Thanh tra

3811625

0905.910077

hieutoanqn@gmail.com

2

Võ Mậu Em

Phó Chánh Thanh tra

 3811625

0986.005.777

 mauemkcn@gmail.com

3

Mai Phương Toàn

Chuyên viên

3811625

0986.717356

maitoantk@gmail.com

4

Nguyễn Thị Cẩm Nhan

Chuyên viên

 3811625

0989.887.533

 camnhandl@gmail.com

Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

1

Nguyễn Hưng

Trưởng phòng

3810430

0979.715567

nguyenhungqnam@gmail.com

2

 Đặng Công Chiến

Phó phòng

 3810430

0945.929997

 dangcongchien@gmail.com

3

Trần Văn Cường

Chuyên viên

3810430

0914.191889

trancuong.qnam@gmail.com

4

Hoàng Quang Trung

Chuyên viên

  3810430

    0919.791.150

quangtrung.hng@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Thiên

Chuyên viên

3810430

0989.160677

thienntqn@gmail.com

6

Lê Trần Anh Vân

Chuyên viên

3810430

0905.828616

anhvanletran@gmail.com

7

Huỳnh Thị Yến Phi

Chuyên viên

3810430

0974.197882

yenphi1902@gmail.com

8

 Lê Phước Hoài Bảo

Chuyên viên

 3810430

0906.461.100 

lephuochoaibao@gmail.com 

Phòng Thẩm định dự án

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3810398

0914.000272

thanhhaiktn@yahoo.com.vn

2

Trần Ngọc Hoàng

Phó phòng

3810398

0979.825797

hoangdpiqnam@gmail.com

3

Phan Hoài Nam

Chuyên viên

3810398

0913.402611

hoainamdpi@gmail.com

4

Nguyễn Huy Bình

Chuyên viên

 3810398

0941.741777

 hbnguyen.kts@gmail.com

5

Nguyễn Anh Toàn

Chuyên viên

3810398

0905.212021

anhtoandpi@gmail.com

6

Nguyễn Văn Hòa

Chuyên viên

  3810398

    0964.242.277

 hoax3c@gmail.com

Phòng Kinh tế ngành

1

Lâm Quang Thành

Trưởng phòng

3810407

0914.136945

thanhdpiqn@gmail.com

2

Võ Thị Trâm Anh

Phó phòng

 3810407

0905.251818

 votramanhkcn@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hòa Bình

Chuyên viên

3810407

0914.303232

hoabinhdpiqn@gmail.com

4

Diệp Đình Long

Chuyên viên

 3810407

 0934.840951

longqn05@gmail.com

5

   Phan Quốc Tuấn  

 Chuyên Viên

 3810407

0905.140.666 

 phanquoctuan109@gmail.com

6

Hoàng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

3810407

0935.281110

thuthuyhoang263@gmail.com

Phòng Hợp tác đầu tư

1

Nguyễn Oanh Thi

Trưởng phòng

3810866

0905.446699

thinamtin@gmail.com

2

Võ Thị Thư Lâm

Phó phòng

 3810866

 0905.468568

vothulam@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Thuyên

Chuyên viên

3810866

0839.901279

thuyenqnif@gmail.com

4

Nguyễn Trà My

Chuyên viên

3810866

0988.793123

tramy122@gmail.com

5

Lê Thị Ly Na

Chuyên viên

 3810866

   0905.315397

lyna1707@gmail.com

6

Phạm Thị Kim Minh 

Chuyên viên

 3810866

 0979.699777

 kimminhkcn@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thu Dung

Chuyên viên

3810866

0974.706456

nttd.ntt@gmail.com

Phòng Đăng ký kinh doanh

1

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Trưởng phòng

3815808

0913.482318

mynhandpiqnam@yahoo.com

2

Phan Xuân Thảo Nguyên

Phó phòng

3815808

02353.659599

nguyendpiqn@gmail.com

3

Thái Ngọc Huỳnh Liên

Chuyên viên

3815808

0985.007595

tnhlien71@gmail.com

4

Bùi Minh Kha

Chuyên viên

3815807

0936.797098

buiminhkhaqn@gmail.com

5

Nguyễn Thị Diệu Nhân

Chuyên viên

3815807

0905.711259

dieunhandpi@gmail.com

6

Lê Tấn Đạt

Chuyên viên

 3815808

0974.201298

tandathbl@gmail.com

Phòng Lao động - Văn xã

1

Phạm Văn Trung

Trưởng phòng

3810301

0905.119529

trungdkkd@yahoo.com.vn

2

Ngô Thị Hiếu

Chuyên viên

3810301

0935.111304

ngohieu.bkdn@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hạ My

Chuyên viên

3810301 

0912.227638

mydpiqnam@gmail.com

4

Phan Vĩnh Dần

Chuyên viên

3810301

0906.566674

phandan2611@gmail.com

5

Nguyễn Phát

Chuyên viên

3810301

0905.555276

ngphat.vn@gmail.com

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam

1

Huỳnh Văn Mười

Giám đốc

 3504777

0905.475777

muoihvqn@gmail.com

2

Lê Văn Điện

Phó Giám đốc

3555117

0913.148844

lvdien.htdn@gmail.com

3

Mai Chí Tâm

Phó Giám đốc

3822887

0905.288017

mctamkt@gmail.com

4

Trương Thị Yến Ngọc

Phó Giám đốc

3822886

0905.931357

yenngocqn@gmail.com

5

Phan Thị Bích Phương

Kế toán

3822884

0935.976885

phuongyuki90@yahoo.com

6

Võ Quỳnh Na

Chuyên viên

3822889

0938.945779

quynhnavo@gmail.com

7

Bùi Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

3822884

0982.281486

melu0209@gmail.com

8

Đặng Thị Ngọc Thương

Chuyên viên

3822889

0766.713504

ngocthuong200690@gmail.com

9

Lê Thị Tố Uyên

Chuyên viên

3822889

0973.272452

letouyen1601@gmail.com

10

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chuyên viên

3822889

0971.999005

htcamnhungz@gmail.com

11

Bùi Trịnh Minh Đức

Chuyên viên

3822887

0905.679987

minhducipa@gmail.com

12

Phạm Thái Hùng

Chuyên viên

3822887

0905.261553

phamhungqnam@gmail.com

13

Trần Thị Phương Thảo

Chuyên viên

3822887

0905.053903

phuongthao07kx2@gmail.com

14

Đỗ Hoàng Tuấn

Chuyên viên

3822887

0903.598778

dhtuan86@gmail.com

15

Trần Thị Xuân Hiền

Chuyên viên

3822887

0376.780169

xuanhientk@gmail.com

16

Vũ Quang Tấn

Lái xe

3822889

0905.603103

 

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập