default Red Green

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thực hiện Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV. Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) tiếp cận chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của
Triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thực hiện Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV. Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) tiếp cận chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập