default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021
Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2020
Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập