default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và MB
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019
250 doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Hơn 2.500 dự án được đầu tư trực tiếp cho chương trình nông thôn mới
Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Quảng Nam 10 năm qua
Khởi nghiệp nông nghiệp

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập