default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Chậm giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn
Tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018
Giải pháp phát triển hạ tầng toàn diện để cải thiện môi trường đầu tư
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019
QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Đổi mới phương thức lập, giao và theo dõi kế hoạch tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phầm (OCOP)” năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tỉnh Quảng Nam.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập