default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020
Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
THÔNG TƯ SỐ 01/2020/TT-BKHĐT VỀ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ
Chú trọng nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn
Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và MB
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập