Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018
Sâm Ngọc Linh – tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số
Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Cơ chế hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm
Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề...
Thiếu quy định về đầu tư xã hội hóa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công
Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới
Hội thảo chuyên đề “Lao động trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp”

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày