default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020
Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập