Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Thêm cơ hội thu hút nhà đầu tư cho các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018
Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội thực hiệnNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018
Sâm Ngọc Linh – tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số
Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Cơ chế hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm
Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề...
Thiếu quy định về đầu tư xã hội hóa

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập