Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới
Hội thảo chuyên đề “Lao động trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp”
Bàn giải pháp thúc đẩy các dự án xử lý rác thải tập trung
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung KKT mở Chu Lai
Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
UBND tỉnh ban hành Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái
UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định về Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày