default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phầm (OCOP)” năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tỉnh Quảng Nam.
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới
Sáng ngày 6/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện...
4 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến...
Thêm cơ hội thu hút nhà đầu tư cho các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018
Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội thực hiệnNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập