default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Khảo sát thực tế xây dựng mô hình nông thôn mới tại Tiên Phước và Điện Bàn
Tổng cục Thống kê đánh giá lại quy mô GDP
Hội nghị hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Nam
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác
Chậm giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn
Tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018
Giải pháp phát triển hạ tầng toàn diện để cải thiện môi trường đầu tư
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập