default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 136 items in 7 pages
39B/QĐ-BKHĐT 14/01/2022 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật Ngân sách nhà nước
07/2015/TT-BKHĐT 29/06/2016 Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
05/2016/TT-BKHĐT 06/06/2016 Thông tư của Bộ KHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
60/2016/NQ-TTg 08/07/2016 Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
04/2016/TT-BKHĐT 17/05/2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều ...
03/2016/TT-BKHĐT 05/05/2016 Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động bồi dưỡng về đấu thầu
2002/QĐ-UBND 09/06/2016 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ NSTW, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc CTMTQG xây dựng nông thông mới trên ...
24a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc ...
55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 23/02/2016 Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
951/QĐ-UBND 15/03/2016 Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư xây dưng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
398/QĐ-TTg 11/03/2016 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
131/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập