Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Nghị định này quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
204/QĐ-TTg 01/02/2016 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
54/QĐ-UBND 08/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh
37/QĐ-UBND 06/01/2016 Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16/2015/TT-BKHĐT 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
5212/QĐ-UBND 31/12/2015 Phê duyệt đề án nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo QD số 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của TTCP
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
4838/QĐ-UBND 23/12/2015 Quy định tiêu chí, cách tính điểm để xác định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
180/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020
22/2015/TT-BKHĐT 18/12/2015 Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
13/2015/TT-BKHĐT 28/10/2015 Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Về quản lý người giữ chức danh tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
93/2015/NĐ-CP 15/10/2015 Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Nghị định của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính ...
84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày