default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
100/NQ-QH13 12/11/2015 Phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMTQG giai đoạn 2016-2020
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
07/2015/TTLT-BKH-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông ...
33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015 Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
83/2015/NĐ-CP 25/09/2015 Quy định về đầu tư ra nước ngoài
40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định này quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 28/05/2015 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký ...
158/NQ-HĐND 07/07/2015 Về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Hướng dẫn chế độ tài chính đối với hợp tác xã
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật đầu tư
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định ngày quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
02/2015/TT-BKHĐT 16/04/2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập