default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
09/2015/TT-BTC 29/01/2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013 ngày 31/12/2013 của CP về thanh toán tiền mặt
08/2014/TT-BKHĐT 26/11/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 216/2013/NĐ-CP
4927/QĐ-BGTVT 25/12/2014 Về việc ban hành hướng dẫn lựa chọ quy mô kỹ thuật đường giao thông phục vụ CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
50/2014/QĐ-TTg 04/09/2014 Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
49/2014/QH13 18/06/2014 Luật đầu tư công
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng
131/NQ-HĐND 11/12/2014 Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2261/QĐ-TTg 15/12/2014 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 31/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông ...
41/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2014-2020 ...
05/2014/TT-BKHĐT 30/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn
4667/QĐ-BYT 07/11/2014 Ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020
1996/QĐ-TTg 04/11/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014 Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
3117/QĐ-UBND 09/10/2014 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2813/QĐ-UBND 16/09/2014 Thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập