default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
2521/QĐ-UBND 18/08/2014 Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thỏa thuận địa điểm khai thác đất ở do UBND cấp xã làm Chủ đầu tư phục vụ CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ...
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
23/CT-TTg 05/08/2014 Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
22/CT-TTg 05/08/2014 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh xã hội 5 năm 2016-2020
03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã
05/2014/TT-BVHTTDL 30/05/2014 Sửa đổi bổ sung điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu Thầu
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 12/02/2014 Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình giả nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo
216/2013/NĐ-CP 24/12/2013 Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
220/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản ...
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
391/QĐ-UBND 27/01/2014 Triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh.
189/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP
05/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD 18/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn ...
172/2013/NĐ-CP 13/07/2013 Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm ...
96/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
05/2013/TT-BKHĐT 31/10/2013 Thông tư của Bộ KHĐT hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát ...
62/2013/QĐ-TTg 25/10/2013 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập