default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
106/2013/TT-BTC 09/08/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
03/2013/TT-BKHĐT 07/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQGXD nông thôn mới giai đoạn ...
03/2013/TT-BKHĐT 07/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông ...
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp tác xã
11/2013/QĐ-UBND 24/05/2013 Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn ...
1720/QĐ-UBND 30/05/2013 Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp của CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
07/2013/QĐ-UBND 07/05/2013 Ban hành Quy định hỗ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 05/03/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
551/QĐ-TTg 04/04/2013 Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các ...
498/QĐ-TTg 21/03/2013 Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
342/QĐ-TTg 20/02/2013 Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
293/QĐ-TTg 05/02/2013 Về việc hỗ trợ các mục tiêu từ NSTW ch0 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư CSHT theo quy định của NQ 30a
176/2012/TT-BTC 23/10/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
19/2012/QĐ-UBND 02/07/2012 Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
695/QĐ-TTg 08/06/2012 Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
01/2012/TT-BKHĐT 09/02/2012 Thông tư của Bộ KHĐT hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ...
13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT 28/10/2011 Quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập