default Red Green

VĂN BẢN PHÁP QUY

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 135 items in 7 pages
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC 13/04/2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn ...
06/2011/TT-BVHTTDL 08/03/2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn
615/QĐ-TTg 25/04/2011 Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho 7 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng
01/2011/TT-BKHĐT 04/01/2011 Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
12/2010/TT-BVHTTDL 22/12/2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã
73/2010/QĐ-TTg 16/11/2010 Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
131/2009/QĐ-TTg 02/11/2009 Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu ...
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
491/QĐ-TTg 16/04/2009 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
30a/2008/NQ-CP 27/12/2008 Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
04/2008/NĐ-CP 11/01/2008 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ...
10/QĐ-TTg 23/01/2007 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
92/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Nghị định của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập