default Red Green

Thẩm định dự án đầu tư

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
1 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
4 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
5 Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
6 Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
- Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư; - Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư.
7 Lựa chọn nhà đầu tư
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập