default Red Green

Văn bản pháp luật

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2002/QĐ-UBND 09/06/2016 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ NSTW, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc CTMTQG xây dựng nông thông mới trên ...
951/QĐ-UBND 15/03/2016 Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư xây dưng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
54/QĐ-UBND 08/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh
37/QĐ-UBND 06/01/2016 Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5212/QĐ-UBND 31/12/2015 Phê duyệt đề án nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo QD số 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của TTCP
4838/QĐ-UBND 23/12/2015 Quy định tiêu chí, cách tính điểm để xác định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
41/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2014-2020 ...
3117/QĐ-UBND 09/10/2014 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2813/QĐ-UBND 16/09/2014 Thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2521/QĐ-UBND 18/08/2014 Về việc ủy quyền cho UBND các huyện thỏa thuận địa điểm khai thác đất ở do UBND cấp xã làm Chủ đầu tư phục vụ CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ...
391/QĐ-UBND 27/01/2014 Triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh.
172/2013/NĐ-CP 13/07/2013 Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm ...
11/2013/QĐ-UBND 24/05/2013 Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn ...
1720/QĐ-UBND 30/05/2013 Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp của CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
07/2013/QĐ-UBND 07/05/2013 Ban hành Quy định hỗ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016
19/2012/QĐ-UBND 02/07/2012 Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương

Các chương trình hỗ trợ

Hơn 8,7 ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 Đặng Phong, 07/03/2019, Lượt xem:650
Lập Ban chỉ đạo Quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng Phòng Kinh Tế Ngành, 08/11/2017, Lượt xem:883
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTG ngày 31/10/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập