default Red Green

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Lĩnh vực
select
Lọc tài liệu Xem tất cả
STTTên tài liệu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 51 items in 3 pages
1 Mẫu thủ tục giải thể doanh nghiệp
Mẫu thủ tục giải thể doanh nghiệp
2 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
3 Hướng dẫn thực hiện sử dụng phần mềm và chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã
- Tài liệu hướng dẫn;
4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đă
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
5 Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam gồm 181 Thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể: cấp tỉnh 156 TTHC, cấp huyện 25 TTHC).
6 Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân (Mẫu tham khảo)
Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân
7 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
8 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
10 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
11 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
12 Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
13 Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
- Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư;
14 Lựa chọn nhà đầu tư
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
15 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
16 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
17 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
18 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
19 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
20 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập