default Red Green

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Lĩnh vực
select
Lọc tài liệu Xem tất cả
STTTên tài liệu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 51 items in 3 pages
1 Quyết định giải thể doanh nghiệp
Biểu mẫu tham khảo
2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
Thông tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
3 Thành lập mới công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thành lập mới công ty TNHH 2 tv
4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
5 Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14
Luật doanh nghiệp 2020
6 Một số biểu mẫu đăng ký kinh doanh thay đổi theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ
Biểu mẫu đăng ký kinh doanh thay đổi theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ
7 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phòng Đăng ký kinh doanh
8 Hướng dẫn thực hiện sử dụng phần mềm và chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã
- Tài liệu hướng dẫn;
9 Mẫu giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp
10 Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam gồm 181 Thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể: cấp tỉnh 156 TTHC, cấp huyện 25 TTHC).
11 Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân (Mẫu tham khảo)
Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân
12 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
13 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
14 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
15 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
16 Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
17 Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
18 Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
- Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư;
19 Lựa chọn nhà đầu tư
- Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập