default Red Green

Thông tin giải ngân

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/08/2021
Tính đến hết ngày 31/7/2021, kết quả giải ngân tổng vốn đầu tư công năm 2021 của các dự án do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh là 3.004,138 tỷ đồng đạt 41,8% tổng kế hoạch vốn sau khi bổ sung.
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/07/2021
Tính đến hết ngày 31/7/2021, kết quả giải ngân tổng vốn đầu tư công năm 2021 của các dự án do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh là 2.375,096 tỷ đồng, đạt 30,8% tổng kế hoạch vốn sau khi bổ sung.
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 30/06/2021
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/05/2021
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 30/04/2021
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/12/2020
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/10/2020
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/10/2020
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/9/2020
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/9/2020

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập