default Red Green

Danh mục thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Danh mục thủ tục hành chính
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP TỈNH

Nội dung trích yếu :
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP TỈNH


Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập